Training peuterdans & kleuterdans 2024

Training peuterdans & kleuterdans

Datum ntb 2024 
9.30 – 17 uur (met lunchpauze)

Kosten
€ 275,- (incl. 2 boeken & certificaat)

Locatie
Educatieve tuin Pietersdijk
Pietersdijk 41
3079 TD Rotterdam

Gratis parkeren

Doelgroep
Pedagogische medewerkers in de kinderopvang, dans– en yogadocenten, sportleiders, leerkrachten en belangstellenden.

Aantal deelnemers
max. 10

Schrijf je in met het onderstaande formulier.

Foto’s:

Training peuterdans & kleuterdans

Op deze trainingsdag ligt het acccent in de ochtend op peuterdans en in de middag op kleuterdans.

In de training peuterdans, leer je hoe een peuterdansles volgens de lesmethode van Dingjan Peuterdansonderwijs in de praktijk ‘werkt’. De training kan je volgen met een groep medecursisten. Dit is een training zonder peuters voor volwassenen. Zowel theoretisch als praktisch worden diverse onderdelen van de dansles doorgenomen en ervaren door de deelnemers. Een peuterdansles wordt aan den lijve ervaren. Aan bod komen; de op– en af bouw van de les, de structuur van de les, muziek, gebruik van attributen, taal– en ruimtegebruik, stem en houding. De deelnemers gaan ook zelf aan de slag door het maken en het geven van danslesjes aan elkaar.

Na deze training  zijn de ideeën en gemaakte lesjes meteen bruikbaar in de praktijk. Een lesboek peuterdans is bij de training inbegrepen.

Voor meer informatie kijk op Training peuterdans

Verdieping
Voor verdieping kan je na de basistraining peuterdans een of meerdere Trainingsdagen volgen. Fantasie, dansverhalen maken, attributen en muziek krijgen hier volop de aandacht.
Het volgen van de Training peuterdans (op maat) is een verplicht onderdeel van de voorkennis om deel te kunnen nemen aan de Praktijkopleiding Peuterdans.

In de training kleuterdans gaan we kijken naar het verschil in aanpak tussen een peuterdansles en kleuterdansles. Er is een groot verschil tussen een peuter en een kleuter, simpelweg omdat kinderen op die leeftijd, tussen 2 en 6 jaar, een hele snelle ontwikkeling doormaken op velerlei gebied. Kleuterdans vergt een andere aanpak dan een peuterdansles. Met kleuters kun je namelijk ook te maken krijgen met hele grote groepen, boven de 30 kinderen, als de lessen plaatsvinden in een basisschool. Ook kan het zijn dat de leerkracht niet aanwezig is bij de dansles.

Wat is die andere aanpak in een kleuterdansles? Hoe richt je een les in? Hoe houd je orde met grote groepen? Hoe kan je bewegingen overbrengen en welke attributen zijn daarbij steunend? Hoe benader je kleuters in taal? Hoe kan je de ruimte gebruiken? Hoe ga je om met “dwarse kleuters”? En zo zijn er meer punten rondom een kleuterdansles.

De training kleuterdans is verre van een droge lezing, maar een levendige uitwisseling van ideeën en oplossingen. Aan de hand van veel praktische oefeningen al dan niet met attributen worden veel punten ruimtelijk in beeld gebracht. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.
Een introductieboek kleuterdans met veel praktische oefeningen, is bij de training inbegrepen.

Voor meer informatie kijk op Training kleuterdans

Inschrijfformulier

Aanmeldformulier cursus, workshop en onderwijs

 


* = verplicht

Hier staan de verschillende voorwaarden »

Alle cursussen: