De opleidingen

Praktijkopleiding peuteryoga

Peuters kunnen heel actief zijn, maar hebben ook ontspanning nodig. Yoga is hiervoor heel geschikt. Ze komen meer in contact met zichzelf, wat ze bestand maakt tegen een wereld vol prikkels. Naast het fysieke aspect wat zich vertaald naar bepaalde houdingen, wordt er ook aandacht besteed aan de ademhaling, zintuiglijke ervaring, meditatie en massage.

In deze praktijkopleiding peuteryoga ga je meedoen met peuteryogalessen, en vervolgens zelf lessen maken en geven aan de peuters. Op de 1e lesdag volg je twee peuteryogalessen. Erna volgt de theorie over diverse facetten van peuteryoga. Aan de hand van een opdracht maak je 2 peuteryogalessen die je gedurende 6 weken aan diverse peutergroepen zal geven op een kindercentrum in Rotterdam.

Tijdsbestek

Deze opleiding duurt 8 dinsdag of donderdagochtenden en kan elk gewenst moment starten of zie verder data in de agenda. Yoga ervaring is gewenst echter niet verplicht.

Prijs richtlijn € 675,-

Bekijk het aanbod van cursussen in de Agenda »

Reguliere opleiding peuterdans

Dingjan Peuterdansonderwijs biedt vanuit Rotterdam een opleiding peuterdans aan. Cursisten krijgen een opleiding tot professioneel peuterdansdocent volgens de lesmethode van Dingjan. Het accent ligt op het creatieve proces dat leidt tot het maken van een reeks goed gestructureerde peuterdanslessen. De cursist maakt kennis met alle onderdelen van een dansles en kan op peuterniveau met veel plezier en fantasie dansles geven.

De fantasie uit zich in het verhaal, de bewegingen, stem en ruimtegebruik, attributen, en vooral door de inzet en vrijheid van de docente zelf. Zij kan en durft zonder schaamte de peuters mee te nemen in een tot verbeelding sprekende sfeer. Ook weet zij gebruik te maken van een grote variatie aan muziek ter aanvulling van het dansverhaal.

In de brochure van de reguliere opleiding staat o.a. meer over de vereiste voorkennis, niveau, inhoud, stage en de data met het programma.

Tijdsbestek 
Voor deelname is het volgen van de introductiecursus peuterdans verplicht. Dit kan op een van de aangeboden data, of op maat. De opleiding duurt 9 maanden en start in principe altijd begin september en loopt door tot mei het jaar erop. Bij te weinig aanmeldingen kan de opleiding op een ander moment starten. Max. 6 cursisten kunnen deelnemen. De opleiding bestaat uit 13 opleidingsdagen en een stageperiode van negen weken, afgesloten met een examen en een diploma.
Gedurende de eerste 3 maanden wordt één dag per week besteed aan praktijk en theorie.

De Masterclass Docentschap is hier een onderdeel van met een apart boek. De stage periode beslaat 9 weken, een stagedag, 1,5 uur les per week. Tijdens de stage is er een terugkomdag voor uitwisseling van leservaringen en eventuele problematiek. De lessen worden meerdere malen beoordeeld door de docente, stagebegeleid(st)er of leidinggevende van de stageplaats. Daarna volgt een schriftelijk examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma–uitreiking.

Prijs richtlijn € 1900,- incl. 2 boeken, examenkosten en diploma
De betaling geschiedt in 2 termijnen verdeelt over 2 jaargangen. Bij uitzondering kan een andere betalingsregeling getroffen worden met hooguit 4 betalingstermijnen. Bij 1 of 2 deelnemers is de prijs gewijzigd nl. € 2000,- pp.
Bij bevestiging van toelating tot de opleiding geldt een aanbetaling van € 200,- .

Extra informatie over de reguliere opleiding betreffende de leerinhoud, leereffecten, studiebelasting, beoordelingswijze, en welke pedagogische thema’s er behandeld worden in de opleiding, kunt u hieronder downloaden.

Bekijk het aanbod van cursussen in de Agenda »

Praktijkopleiding peuterdans

Naast die reguliere opleiding is er ook een praktijkopleiding ism een kindercentrum in Rotterdam. De naam geeft al aan dat er veel praktijklessen zijn, afgewisseld met theoriemomenten en emailcontact. Je leert lesgeven aan peuters volgens de lesmethode van Dingjan.

Mogelijk met meerdere cursisten geeft men afwisselend les. Inhoudelijk komt de praktijkopleiding in grote richtlijnen overeen met de reguliere opleiding, alleen zijn er minder les/ theoriemomenten en loop je hier geen stage maar volg je veel praktijklessen onder toezicht van de docent Yvonne Dingjan. Een programma wordt op maat gemaakt na aanmelding.

 

Doelgroep
Pedagogische medewerkers in de kinderopvang, dans– en yogadocenten, leerkrachten en belangstellenden die aan de gevraagde voorkennis voldoen.

 

Aanmelden
Inschrijven via Agenda en stuur je CV. Na inschrijving start de toelatingsprocedure door middel van reactie op de toelatingsvoorwaarden en een toelatingsgesprek. Afhankelijk van de uitkomst wordt beslist over de toelating tot de opleiding.

Tijdsbestek

Deze opleiding start 2 maal per jaar. In sept t/m dec (duur 4 maanden) en in jan t/m juni (duur 5 tot 6 mnd). De introductiecursus peuterdans (op maat/ 1 dagdeel) moet je vooraf volgen en is verplicht voor de toelating.

Totaal zijn er 12 tot 22 dins- of donderdagen met 2 peuterlessen afhankelijk van de periode. De 3 verdiepingsdagen/ theorie en evalutiemomenten worden onderling en op maat afgesproken en zijn onderdeel van de praktijkopleiding. Totaal ongeveer 15 uur extra naast de praktijklesdagen. Naar wens kan extra de Masterclass Docentschap ingeboekt worden.

 

Prijs richtlijn
Introductiecursus peuterdans op maat €135,- (verplicht)

Praktijkopleiding sept-dec € 1600,- (incl. verdiepingsdagen*, boek, examenkosten en diploma)

Praktijkopleiding jan -juni richtlijn € 1850,-  (incl. verdiepingsdagen*, boek, examenkosten en diploma)

(*De verdiepingsdagen 1 & 2 zijn ook los te volgen € 495,- , zie Worskhops)

Masterclass Docentschap op maat € 325,- (incl. 1 boek en certificaat) niet verplicht.

Bij bevestiging van toelating tot de praktijkopleiding geldt een aanbetaling van € 200,- .

Bekijk het aanbod van cursussen in de Agenda »