Lessen Kleuterdans

Voor een kleuterdansles kun je een peuterdansles als uitgangspunt nemen. Bij kleuters speelt fantasie immers ook nog een grote rol, waardoor je de dansverhalen voor peuters prima voor kleuters kan gebruiken. Pas rond het zesde en zevende jaar dringt de realiteit van buiten zich steeds meer op, wat ’ten koste zal gaan’ van de verbeelding. Na de kleuterleeftijd kun je met simpele dansjes gaan werken in je dansles, niet eerder.

 

Kleuters zijn echter motorisch verder ontwikkeld dan peuters en hebben dan ook meer behoefte aan andere bewegingsvormen. Je kunt als dansdocente meer van kleuters vragen. De lesstof is tevens uitgebreider dan bij peuters. Op een basisschool is ook door de groepsgrootte de lesaanpak anders dan bij peuters.

 

 

Naast Kleuterdanslessen bieden we ook Peuterdanslessen en Peuteryogalessen.

Kleuterdans op de basisschool

Kleuterdanslessen  op jouw basisschool of buitenschoolse opvang (BSO)? Hieronder treft u de folder aan met meer informatie of neem contact op voor de mogelijkheden.

 

De essentie van de lesmethode

  • De benadering is net als bij de peuter ook voor de kleuter aansprekend, abstracte taal maakt plaats voor beeldende taal.
  • De dansdocent heeft door middel van creatieve denktechnieken diverse thema’s vormgegeven. De dansles is in een verhaalvorm gegoten vol verbeelding en mogelijkheden. Door de fantasievolle aanpak sluit de dansles volledig aan op de leefwereld van het kleine kind, wat deelname sterk bevordert.
  • Kinderen krijgen volop de kans om hun fantasie te uiten en expressief bezig te zijn.
  • Begrippen, horende bij het dansverhaal, worden veel herhaald. Taal en beweging zijn de rode draad.
  • De docent heeft een flexibele en fantasievolle houding en kan improviseren waar nodig.
  • Door de herhaling van bewegingen leren kinderen hun eigen lichaam ontdekken. Motorische vaardigheden kunnen zich hierdoor goed ontwikkelen. Ook leren zij veel nieuwe woorden en begrippen; de kleuters halen een eventuele taalachterstand in.
  • Het gebruik en de keuze van muziek en attributen verduidelijken de dansthema’s en begrippen en geven de dansles sfeer. Dit komt ten goede aan de (taal)beleving.
  • Er is een vaste, gestructureerde op– en afbouw van de les. Dit zorgt voor een veilig gevoel en evenwichtige dynamiek. Er is evenwicht tussen rust en actie.

 

Trainingen Kleuterdans

Wie meer wil weten en ervaren over deze lesmethode kan de Training kleuterdans en/ of de Trainingsdagen volgen.