Lessen Peuterdans

Peuterdans is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 tot 4 jaar. In deze levensfase beginnen het lopen en de taal zich te ontwikkelen en daarmee samenhangend het denken. Het denken van de peuter is nog beperkt door gebrek aan kennis en ervaring en kan daardoor heel fantasievol overkomen. Dingjan neemt dit primaire denken van een peuter als uitgangspunt voor peuterdansles. Voor een peuter is alles echt. Een wereld vervuld van fantasievolle beelden is voor het kleine kind van een veel grotere werkelijkheid dan voor de volwassene.

Kindercentrum Prinses Amalia

Peuters associëren de ene ervaring met de andere, waaruit wonderlijke verhalen kunnen ontstaan. Deze denk- en handelswijze, de bewegingstaal van de peuters, vindt je terug in het dansverhaal, de (beeldende) taal en in de bewegingen van een dansles. De danslessen staan bol van de verbeelding; ze bieden ruimte voor de peuter om -naar eigen kunnen en weten- te reageren op het dansverhaal. Een divers gebruik van muziek en attributen maakt de beleving van de dansles af. Peuterdans is dan ook echt wat anders dan peutergym! Door de fantasierijke (en taalrijke!) lesaanpak zijn de peuters enorm betrokken bij de dansles en leren zij, op speelse wijze enorm veel. Zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel, cognitief en taalkundig vlak vindt er ontwikkeling plaats.

Doelgroepen zijn peuters, kleuters en kinderen/volwassenen met een enkele of meervoudige beperking.

 

Andere doelgroepen

Peuterdans, maar dan meer vereenvoudigd en aangepast, is ook geschikt voor kinderen en volwassen met een enkel– of meervoudige beperking. Ook is ‘peuterdans’ te vertalen naar lessen voor (demente) ouderen. Dingjan Peuterdansonderwijs biedt ook lessen en workshops voor deze specifieke doelgroepen.

Naast Peuterdans bieden we ook lessen in Kleuterdans en Peuter- kleuteryoga.

Peuterdans in de kinderopvang

Peuterdanslessen op jouw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Hieronder treft u de folder aan met meer informatie of neem contact op voor de mogelijkheden.

 

De essentie van de lesmethode

  • De benadering van de peuter is aansprekend, abstracte taal maakt plaats voor beeldende taal.
  • De dansdocent heeft door middel van creatieve denktechnieken diverse thema’s vormgegeven. De dansles is in een verhaalvorm gegoten vol verbeelding en mogelijkheden. Door de fantasievolle aanpak sluit de dansles volledig aan op de leefwereld van het kleine kind, wat deelname sterk bevordert.
  • Kinderen krijgen volop de kans om hun fantasie te uiten en expressief bezig te zijn.
  • Begrippen, horende bij het dansverhaal, worden veel herhaald. Taal en beweging zijn de rode draad.
  • De docent heeft een flexibele en fantasievolle houding en kan improviseren waar nodig.
  • Door de herhaling van bewegingen leren kinderen hun eigen lichaam ontdekken. Motorische vaardigheden kunnen zich hierdoor goed ontwikkelen. Ook zullen zij veel nieuwe woorden en begrippen leren; zij halen een eventuele taalachterstand in.
  • Het gebruik en de keuze van muziek en attributen verduidelijken de dansthema’s en begrippen en geven de dansles sfeer. Dit komt ten goede aan de (taal) beleving.
  • Er is een vaste, gestructureerde op– en afbouw van de les. Dit zorgt voor een veilig gevoel en evenwichtige dynamiek. Er is evenwicht tussen rust en actie.

 

Trainingen en opleidingen peuterdans

Wie meer wil weten en ervaren over deze lesmethode kan een training en/of opleiding komen volgen. Zie Training peuterdans, Trainingsdagen en Praktijkopleiding Peuterdans.