Dingjan Peuterdansonderwijs

Peuterdans

Peuterdans is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 tot 4 jaar. In deze levensfase beginnen het lopen en de taal zich te ontwikkelen en daarmee samenhangend het denken. Het denken van de peuter is nog beperkt door gebrek aan kennis en ervaring en kan daardoor heel fantasievol overkomen. Dingjan neemt dit primaire denken van een peuter als uitgangspunt voor peuterdansles. Voor een peuter is alles echt. Een wereld vervuld van fantasievolle beelden is voor het kleine kind van een veel grotere werkelijkheid dan voor de volwassene.

Kindercentrum Prinses Amalia

 

 

 

 

 

 

 

Peuters associëren de ene ervaring met de andere, waaruit wonderlijke verhalen kunnen ontstaan. Deze denk- en handelswijze, de bewegingstaal van de peuters, vindt je terug in het dansverhaal, de (beeldende) taal en in de bewegingen van een dansles. De danslessen staan bol van de verbeelding; ze bieden ruimte voor de peuter om -naar eigen kunnen en weten- te reageren op het dansverhaal. Een divers gebruik van muziek en attributen maakt de beleving van de dansles af. Peuterdans is dan ook echt wat anders dan peutergym!
Naast peuter-kleuterdans biedt Dingjan peuterdansonderwijs ook peuter-kleuteryoga. Zie hieronder.

De essentie van de lesmethode

  • De benadering van de peuter is aansprekend, abstracte taal maakt plaats voor beeldende taal.
  • De dansdocent heeft uit eigen fantasie diverse thema’s vormgegeven gedurende een voorafgaand proces. De dansles is in een verhaalvorm gegoten, de kinderen dansen, horen en ervaren een dansverhaal. Taal en beweging zijn de rode draad.
  • Door veel herhaling leren kinderen nieuwe bewegingen. Zij ontdekken hun lichaam, waardoor zij hun motoriek versterken en goed kunnen ontwikkelen. Ook zullen zij veel nieuwe woorden en begrippen leren; zij halen een eventuele taalachterstand in.
  • Het gebruik en de keuze van muziek en attributen verduidelijken de dansthema’s en begrippen en geven de dansles sfeer. Dit komt ten goede aan de (taal) beleving.
  • Er is een vaste, gestructureerde op– en afbouw van de les. Dit zorgt voor een veilig gevoel en voor de juiste dynamiek. Er is evenwicht tussen rust en actie.

 

Wie meer wilt weten en ervaren over deze lesmethode kan een cursus of opleiding komen volgen.
Zie Introductiecursus, Vervolgcursus, Verdiepingsdagen, Teacher Training kleuterdans en Opleiding.

 

Kleuterdans

Peuterdans in deze opzet is ook heel geschikt voor kleuters. Ook bij deze doelgroep speelt fantasie nog een grote rol. Pas rond het zesde en zevende jaar dringt de realiteit van buiten zich steeds meer op, wat ‘ten koste zal gaan’ van de verbeelding. Je kunt als dansdocente meer van kleuters vragen en de lesstof is uitgebreider dan bij peuters. Door de groepsgrootte op een basisschool van een kleuterklas is de lesaanpak ook anders dan bij peuters.

Voor meer informatie kijk bij de Teacher Training kleuterdans


Doelgroep:
 peuters, kleuters en kinderen/volwassenen met een enkele of meervoudige beperking.

Peuter-kleuteryoga

Peuters en kleuters kunnen heel actief zijn, maar hebben ook ontspanning nodig. Yoga is hiervoor heel geschikt. Ze komen meer in contact met zichzelf, wat ze bestand maakt tegen een wereld vol prikkels. Naast het fysiek aspect wat zich vertaald naar bepaalde (dieren) houdingen, wordt er ook aandacht besteed aan de ademhaling, zintuigen en massage.

Elk kind heeft een eigen matje waarop de oefeningen worden uitgevoerd. Ook zijn er actieve onderdelen door de ruimte heen. De les wordt afgesloten met een eindmeditatie, liggend onder een dekentje. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van massage, klankschaal of een muziekdoosje.

Andere doelgroepen

Peuterdans, maar dan meer vereenvoudigd en aangepast, is ook geschikt voor kinderen en volwassen met een enkel– of meervoudige beperking. Ook is “peuterdans” te vertalen naar lessen voor (demente) ouderen. Dingjan Peuterdansonderwijs biedt hierin lessen en workshops en doet onderzoek naar hoe je peuterdans kan vertalen naar deze doelgroepen.