Dingjan Peuterdansonderwijs

Peuterdans

Peuterdans is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 tot 4 jaar. In deze levensfase beginnen lopen en taal zich te ontwikkelen en daarmee samengaand het denken. Het denken van de peuter is ook wel te benoemen als het gebruik van fantasie. Het uitgangspunt in een peuterdansles volgens Dingjan, is dan ook de fantasie, zowel in beweging als het dansverhaal zelf, de taal. Voor een peuter is alles echt. Een wereld vervuld van fantasievolle beelden is voor het kleine kind van een veel grotere werkelijkheid dan voor de volwassene.

Kindercentrum Prinses AmaliaPeuters associëren de ene ervaring met de andere, waaruit wonderlijke verhalen kunnen ontstaan. Deze denk- en handelswijze, de bewegingstaal van de peuters, heeft de dansdocente zich helemaal eigen gemaakt. De danslessen staan bol van de verbeelding; ze bieden ruimte voor de peuter om te reageren op het dansverhaal. Een divers gebruik van muziek en attributen maakt de beleving van de dansles af. Peuterdans is dan ook niet te verwarren met peutergym! Naast peuterdans biedt Dingjan peuterdansonderwijs ook peuteryogalessen.

De essentie van de lesmethode

  • De benadering van de peuter is aansprekend, abstracte taal maakt plaats voor beeldende taal.
  • De dansdocent heeft uit eigen fantasie diverse thema’s vormgegeven gedurende een voorafgaand proces. De dansles is in een verhaalvorm gegoten, de kinderen dansen, horen en ervaren een dansverhaal. Taal en beweging zijn de rode draad.
  • Door veel herhaling leren kinderen nieuwe bewegingen. Zij ontdekken hun lichaam, waardoor zij hun motoriek goed ontwikkelen. Ook zullen zij veel nieuwe woorden en begrippen leren; zij halen een eventuele taalachterstand in.
  • Het gebruik en de keuze van muziek en attributen verduidelijken de dansthema’s en begrippen en geven de dansles sfeer. Dit komt ten goede aan de beleving.
  • Er is een vaste, gestructureerde op– en afbouw van de les. Dit zorgt voor een veilig gevoel en voor de juiste dynamiek. Er is evenwicht tussen rust en actie.


Doelgroep:
 peuters, kleuters en kinderen/volwassenen met een enkele of meervoudige beperking.

Kleuters

Peuterdans in deze opzet is ook heel geschikt voor kleuters. Ook bij deze doelgroep speelt fantasie nog een grote rol. Pas rond het zesde en zevende jaar dringt de realiteit van buiten zich steeds meer op, wat ’ten koste zal gaan’ van de verbeelding. Je kan als dansdocente meer van kleuters vragen en de lesstof is iets uitgebreider dan bij peuters.

Mensen met een beperking

Peuterdans, maar dan meer vereenvoudigd en aangepast, is ook geschikt voor kinderen en volwassen met een enkel– of meervoudige beperking. Dingjan Peuterdansonderwijs doet hier nog onderzoek naar.

Wie meer wilt weten en ervaren over deze lesmethode kan een bijscholing volgen, in de vorm van een introductie en/of vervolgcursussen en/of de opleiding in peuterdans.