Homepage
Peuterdansles
Opleiding Peuterdans, Opleiding tot docent Peuterdans
Yvonne Dingjan
Neem contact met ons op
Foto's van het peuterdansonderwijs
In de media
Peuterdans, peuters leren dansen.
Volg Peuterdans op facebook

 

Opleiding peuterdans

Reguliere opleiding

Dingjan Peuterdansonderwijs biedt vanuit Rotterdam een opleiding peuterdans aan. Cursisten krijgen een opleiding tot professioneel peuterdansdocent volgens de lesmethode van Dingjan. Het accent ligt op het creatieve proces dat leidt tot het maken van een reeks goed gestructureerde peuterdanslessen. De cursist maakt kennis met alle onderdelen van een dansles en kan op peuterniveau met veel plezier en fantasie dansles geven.
De fantasie uit zich in het verhaal, de bewegingen, stem en ruimtegebruik, attributen, en vooral door de inzet en vrijheid van de docente zelf. Zij kan en durft zonder schaamte de peuters mee te nemen in een tot verbeelding sprekende sfeer. Ook weet zij gebruik te maken van een grote variatie aan muziek ter aanvulling van het dansverhaal.

Praktijkopleiding (op maat)

Naast die reguliere opleiding is er ook een praktijkopleiding ism een basisschool in Rotterdam. De naam geeft al aan dat er veel praktijklessen zijn, afgewisseld met theoriemomenten en emailcontact. Je leert lesgeven aan peuters volgens de lesmethode van Dingjan.

Mogelijk met meerdere cursisten geeft men afwisselend les. Inhoudelijk komt de praktijkopleiding in grote richtlijnen overeen met de reguliere opleiding, alleen zijn er minder les/ theoriemomenten en loop je hier geen stage maar volg je veel praktijklessen onder toezicht van de docent Yvonne Dingjan. Een programma wordt op maat gemaakt na aanmelding.

Doelgroep
Pedagogische medewerkers in de kinderopvang, dans– en yogadocenten, leerkrachten en belangstellenden die aan de gevraagde voorkennis voldoen.

In de brochure van de reguliere opleiding staat o.a. meer over de vereiste voorkennis, niveau, inhoud, stage en de data met het programma.

Extra informatie over de reguliere opleiding betreffende de leerinhoud, leereffecten, studiebelasting, beoordelingswijze, en welke pedagogische thema’s er behandeld worden in de opleiding, kunt u hieronder downloaden
» download de brochure

» extra info opleiding/ SBU

» algemene voorwaarden

Tijdsbestek Reguliere opleiding
Voor deelname is het volgen van de introductiecursus peuterdans verplicht. Dit kan op een van de aangeboden data, of op maat. De opleiding duurt 9 maanden en start in principe altijd begin september en loopt door tot mei het jaar erop. Bij te weinig aanmeldingen kan de opleiding op een ander moment starten. Max. 6 cursisten kunnen deelnemen. De opleiding bestaat uit 13 opleidingsdagen en een stageperiode van negen weken, afgesloten met een examen en een diploma.
Gedurende de eerste 3 maanden wordt één dag per week besteed aan praktijk en theorie.

De Masterclass Docentschap is hier een onderdeel van met een apart boek. De stage periode beslaat 9 weken, een stagedag, 1,5 uur les per week. Tijdens de stage is er een terugkomdag voor uitwisseling van leservaringen en eventuele problematiek. De lessen worden meerdere malen beoordeeld door de docente, stagebegeleid(st)er of leidinggevende van de stageplaats. Daarna volgt een schriftelijk examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma–uitreiking.


Tijdsbestek Praktijkopleiding

Deze opleiding start 2 maal per jaar. In sept t/m dec (duur 4 maanden) en in jan t/m juni (duur 5 tot 6 mnd). De introductiecursus peuterdans (op maat/ 1 dagdeel) moet je vooraf volgen en is verplicht voor de toelating.

Totaal zijn er 12 tot 22 vrijdagen met 6 peuterlessen afhankelijk van de periode. De 3 verdiepingsdagen/ theorie en evalutiemomenten worden onderling en op maat afgesproken en zijn onderdeel van de praktijkopleiding. Totaal ongeveer 15 uur extra naast de praktijklesdagen. Naar wens kan extra de Masterclass Docentschap ingeboekt worden.

De praktijkopleiding is op maat, derhalve is hier geen brochure van.

Voor data / start reguliere en praktijk opleiding: klik hier voor de Agenda en aanmelding.

Prijs Reguliere opleiding:

Richtlijn € 1900,- incl. 2 boeken, examenkosten en diploma
De betaling geschiedt in 2 termijnen verdeelt over 2 jaargangen. Bij uitzondering kan een andere betalingsregeling getroffen worden met hooguit 4 betalingstermijnen. Bij 1 of 2 deelnemers is de prijs gewijzigd nl. € 2000,- pp.

Prijs Praktijk opleiding:

Introductiecursus peuterdans op maat €135,- (verplicht)

Apart de Verdiepingsdagen (2) 375,- (Zie agenda)

Praktijkopleiding sept-dec € 1575,- (incl. verdiepingsdagen, boek, examenkosten en diploma)

Praktijkopleiding jan -juni richtlijn € 1725,-  (incl. verdiepingsdagen, boek, examenkosten en diploma)

Masterclass Docentschap op maat € 325,- (incl. 1 boek en certificaat) niet verplicht.


Aanmelden
Inschrijven via Agenda en stuur je CV. Na inschrijving start de toelatingsprocedure door middel van reactie op de toelatingsvoorwaarden en een toelatingsgesprek. Afhankelijk van de uitkomst wordt beslist over de toelating tot de opleiding.

Fantasie in Beweging